Vi utvikler og tilbyr løsninger for våre kunder innen strøm, oppvarming, kjøling, samt løsninger for å forbedre ressurseffektiviteten. Våre tjenester og løsninger hjelper forbrukere og kraftproduksjonsindustrien med å ta smarte valg for energibesparing. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden.

Fokuset på å redusere CO2-utslipp har vært i Fortums DNA i flere tiår. Vår karboneksponering er allerede en av de laveste innen den europeiske kraftproduksjonsindustrien. Vårt mål er en verden med renere vann og renere luft for alle. Vi ønsker å tilby løsninger som gjør det enkelt for alle å ta de beste valgene for klimaet og miljøet.

Vår virksomhet i Norge består av strømsalg, produksjon og distribusjon av fjernvarme, infrastruktur for lading av elbiler og vindkraftproduksjon.