Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraftverk, småkraft og vindkraft. Nettvirksomheten dekker Narvik kommune, Ballangen kommune, nordre Tysfjord, samt Veggen i Evenes kommune.

Konsernets historie går tilbake til 1913, da det første kraftverket ble satt i drift i Håkvikdalen i Narvik kommune. Det har i all hovedsak vært offentlige eller offentlig eide eiere hele tiden. Noen år på 2000-tallet var danske Energi E2 (senere omdøpt til Dong Energy, så Ørsted) inne på eiersiden. Som et resultat av den danske kompetansen kom vindkraftsatsingen. I 2016 kom svenske Jämtkraft inn på eiersiden i morselskapet.

For å bidra til nye nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020, ble det investert i vind (Nygårdsfjellet vindpark i to trinn) og flere småkraftverk, primært i Troms og Nordland, men også lenger sør i landet.

I 2013 markerte konsernet sitt 100-årsjubileum. Det ble også starten på en ny tid. Med prognoser som viste flere år med lave og fallende kraftpriser, ble det laget en ny strategi for å gjøre inntektene mindre avhengige av kraftprisen.

Operatørskap kom inn som et nytt satsingsområde, der en pakke med god bemanning og kompetanse om drift av kraftverk ble tilbydd andre kraftverkseiere. Effektiv drift og kapitalstruktur var andre viktige stikkord, og med det ble grunnlaget lagt for en forsvarlig videre vekst. 

Som følge av den nye strategien ble småkraftverkene og Nygårdsfjellet vindpark solgt, med avtaler om at Nordkraft drifter kraftverkene for de nye eierne. Vindprosjektene er solgt til Fortum, men Nordkraft bygger ut for de nye eierne, og drifter de ferdige vindparkene.