Regjeringen viste til manglende nettkapasitet og en anstrengt kraftsituasjon, og har som mål å forbedre kraftsituasjonen. 

Konsesjonsprosessene for Kraft- og industriløftet i Finnmark er lagt opp på en annen måte enn de øvrige vindkraftprosessene. Fortum Nordkraft Vind DA deltar i Finnmarksprosessen.

NVE presenterte 24. juni 2024 hvilke prosjekter som skal sendes på høring i Finnmark denne høsten. Fortum Nordkraft Vind har tre prosjekter blant disse:

Les mer om:

Kraft- og industriløft Finnmark (Regjeringen)

Konsesjonsprosesser i Finnmark (NVE)