Kommentar: Marie Lovise Ve

Du har kanskje hørt flere si at vi har nok eller til og med for mye kraft i Norge? Det er bare delvis sant – og det har alt med tidshorisonten din å gjøre. Norge har i flere år vært nettoeksportør av strøm, altså at vi har produsert mer enn vi har brukt selv. Dette er likevel ikke tilfellet for alle år, og vi har flere ganger vært avhengige av å importere strøm fordi vi ikke har produsert nok selv. Senest i 2019 hadde vi et marginalt underskudd. Grafen under viser kraftbalansen i Norge de siste 30 årene, der det kommer tydelig frem at vi ikke alltid har nok til oss selv, og at det overskuddet som finnes ikke er så veldig stort i forhold til hvor mye strøm vi faktisk bruker. Det gjennomsnittlige overskuddet er faktisk bare ca. 10 TWh – 7% av det vi selv bruker. Når man da i tillegg ser på vår totale energibruk, som ikke bare består av strøm, men også bio- og fossile kilder, får vi et litt annet inntrykk.  

 

Norsk energibruk målt i TWh. Tall fra SSB og NVE.

 

Selv om vi i 2019 gikk i «0», var det også forventet at vi i 2020 skulle ha et overskudd av strøm grunnet ferdigstilling av en del vindparker. Dette overskuddet kom som meldt og er forventet å vare i noen år fremover, men dersom en tar inn de tiltakene vi skal gjennom for å ytterligere elektrifisere Norge og nå våre egne klimamål (og forpliktelser!), vil vi om ikke lenge være i en underskuddstilstand. Hvor mye av vår totale energibruk som skal elektrifiseres er uvisst, men at mer skal over på strøm er det ingen tvil om. Heldigvis er det mer effektivt å bruke strøm enn fossilt, så vår totale energiforbruk vil gå ned når mer og mer blir elektrifisert.