DNV GL har konkludert med at elektrifiseringen av samfunnet med hjelp av fornybar energi er Norges klart viktigste klimatiltak. Ifølge Statnett trengs det 30 til 50 terrawattimer (TWh) mer fornybar energi for å gjøre alt energiforbruk på fastlandet elektrisk.

Derfor har Fortum og Nordkraft etablert et felles selskap for å utvikle flere vindprosjekter i Norge. Fellesforetaket kombinerer Nordkrafts prosjektlederkompetanse innen utvikling og utbygging av vindkraft og Fortums internasjonale vindkraftekspertise. Selskapet skal jobbe med å finne de beste prosjektene for utbygging av vindkraft i Norge.

Fortum kjøpte i 2017 tre vindkraftprosjekt av Nordkraft, og selskapet eier i dag Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik kommune, Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune og Sørfjord vindkraftverk i Hamarøy kommune. Til sammen har de tre vindkraftverkene en installert kapasitet på 170 megawatt.

Etter oppkjøpet av prosjektene i 2017 inngikk Fortum og Nordkraft en avtale som ga Nordkraft ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av vindkraftverkene, mens Fortum som eier forvalter anleggene.