Samfunnet må ta i bruk en rekke tiltak samtidig for å redusere utslippene. I Norge er vindkraft på land både modent, lønnsomt og gir store bidrag til fornybarsamfunnet.

Fortum Nordkraft Vind er et samarbeid mellom et regionalt kraftselskap og et internasjonalt nordisk kraftkonsern. Vi har hver for oss holdt på med vindkraft på land kontinuerlig siden tidlig på 2000-tallet, og har etablert sterke fagmiljø. Fortum og Nordkraft har sammen utviklet og bygget vindkraftverk, som Nordkraft drifter i dag. Selskapet Fortum Nordkraft Vind DA jobber med å finne de beste prosjektene for utbygging av vindkraft i Norge.

Fortum kjøpte i 2017 et vindkraftverk og to vindkraftprosjekt av Nordkraft, og selskapet er i dag deleier av Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik kommune, Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune og Sørfjord vindkraftverk i Hamarøy kommune. Til sammen har de tre vindkraftverkene en installert kapasitet på 170 megawatt.

Etter oppkjøpet inngikk Fortum og Nordkraft en avtale som ga Nordkraft ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av vindkraftverkene, mens Fortum som eier forvalter anleggene.

Les mer om vindkraft på land her: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/