Kommentar: Marie Lovise Ve

Velstanden i Norge er avhengig av å eksportere våre varer og tjenester til andre land. Det vi i dag eksporterer mest av er fossile råvarer som olje og gass, samt skip og plattformer ofte knyttet til oljenæringen. Vi eksporterer også en del fisk og tjenester knyttet til fiske og akvakultur, men ingenting kan måle seg med hvor mye vi tjener på olje- og gasseksporten vår. Grafen nedenfor viser handelsbalansen Norge har hatt de siste årene – med og uten olje – og her er det innlysende hvor mye oljenæringen har betydd for oss. Dersom man ikke tar med oljenæringen i grafen, så har vi gått i minus hvert eneste år så langt grafen viser, altså 30 år. 

Vi vet også at oljeeventyret ikke kommer til å vare evig. Norge er nødt til å finne flere bein å stå på som kan bidra til å få handelsbalansen i pluss og gi oss flere arbeidsplasser på fastlandet. Her mener vi at Norge har en gylden mulighet til å skape flere industrieventyr. Større industri- og næringsetableringer er i dag avhengig av fornybar energi for å få grønt lys, og det begynner å bli trangt om plassen på kontinentet, i tillegg til at de ikke har ren energi tilgjengelig. Norge, derimot, har plass til og behov for disse etableringene, og vi kan i tillegg levere noe av den reneste og billigste elektrisiteten som finnes med våre naturgitte fordeler. Vi har vist at vi kunne snu oss rundt og raskt bli en stor oljenasjon – nå må vi vise at vi ikke har mistet den egenskapen.