Vårt formål er å bidra til en verden hvor mennesker, virksomheter og natur lever i balanse med hverandre. Som en av Europas største produsenter av fornybar energi, er våre handlinger styrt av ambisiøse klima -og miljømål.

Vi genererer og leverer fornybar kraft, og bidrar til vekst og dekarbonisering av industriprosesser. Vår nordiske kjernevirksomhet består av effektiv, karbonfri produksjonskapasitet og sikker forsyning av strøm og fjernvarme til privat -og bedriftskunder.