Den siste turbinen kom opp 15. august. Nå pågår arbeider med tilkobling til nettet og innvendig ferdigstillelse av de 14 som er montert i år. Etter dette skal turbinene og vindparken gjennom en testfase før alt settes i ordinær drift. Det forventes at hele vindparken er i ordinær drift før jul.